Home
Genomineerden
Juryleden
Nieuws
Contact
Winnaar
Planning
Partners

Privacy Statement

Privacy Statement

Beste Start-up Award is onderdeel van 'Retailer of the Year'. Het concept 'Retailer of the Year' is een initiatief van Q&A Onderzoek BV. Q&A Onderzoek BV is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van de gegevens die aan de organisatie worden toevertrouwd. Q&A gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De door u ingevulde gegevens worden vastgelegd in een bestand van Q&A panel services BV. Hierbij handelt Q&A Onderzoek BV volgens de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Uitgebreid:

1De bewaking van éénieders privacy is voor het concept 'Retailer of the Year' belangrijk. We houden ons in elk geval aan de volgende regel om éénieders privacy te bewaken.


2Q&A Onderzoek BV noch Q&A panel services BV zullen je persoons- en/of contactgegevens* niet verhuren of verkopen aan een derde partij zonder je expliciete toestemming.


*Dit is alle informatie waarmee u duidelijk kunt worden geïdentificeerd als een individu.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@retaileroftheyear.nl.